Sobre Nosaltres / Què fem? / Àmbit Educatiu

La Fundació Josep Sans articula el seu suport a l'escoltisme i el guiatge en tres àmbits:

Àmbit Educatiu

Formació de caps:

Sensibles al fet que l’escoltisme i el guiatge es porta a terme des del voluntariat, la FJS dóna suport a la Formació de Caps, mitjançant iniciatives addicionals a la formació que els educadors i col·laboradors ja realitzen a través de l’escola de Formació de MEG. Així, es potencia la participació dels Caps en programes internacionals i en iniciatives sociopedagògiques diverses.

Publicacions:

Al mateix temps promou publicacions especialitzades en temes educatius i socials per tal que repercuteixi en el si de les entitats escoltes i guies que siguin un referent en el seu camp.

Esdeveniments:

La FJS potencia els debats de contingut ideològic i a tal efecte organitza jornades i altres esdeveniments que tracten temes vinculats a la participació i a l’educació de persones per tal que esdevinguin íntegres, conscients, obertes, lliures, solidàries i compromeses amb la societat.