Premis / Beques per als caps

Aquestes beques, atorgades des de la Fundació, van ser instituïdes pel grup d’Antics Escoltes i Guies amb la intenció de donar suport a la tasca i dedicació dels Caps envers el moviment Escolta i Guia.

Les modalitats a que s’opten són:

  • Memòria del camp d’estiu 1.000 euros.
  • Participació en formació internacional. 2.000 euros.
  • Poden optar-hi a aquestes beques tots els/les Caps de Minyons Escoltes i Guies que hagin organitzat algun campament durant l’any.

Un cop desenvolupat aquest campament, es necessària la presentació d’una memòria del campament, destacant el contingut pedagògic del mateix. Es valora positivament la inclusió de fotos, mapes, vídeos, dibuixos, etc.

El jurat qualificador es compon per persones que representin el grup d’Antics Escoltes i Guies, la Taula Executiva de Minyons Escoltes i Guies i l’Oficina de Serveis Generals de MEG.

La beca de formació internacional es atorgada pel Comissariat General (o la TAEX) al/s participants en alguna activitat de formació en camps internacionals i que hagin presentat un informe considerat vàlid per ser publicat al “Correu”.