Què fem? / Àmbit Econòmic / Vilaescolta

Un dels objectius de recolzament al moviment escolta i guia per part de la Fundació és dotar-lo d’un patrimoni propi per a poder-ne fer ús i tenir un espai de convivència que pugui acollir les activitats pròpies de l’escoltisme i el guiatge.
 
En aquest marc i seguint altres iniciatives internacionals, la Fundació Josep Sans ha creat el concepte de Vila i Centre Escolta.
 
Una Vila Escolta és un nucli de vivendes abandonat que es recupera amb camps de treball. Aquests camps de treball faciliten la recuperació del patrimoni, la dinamització de la vida social de pobles o nuclis habitats propers, la divulgació i el coneixement del patrimoni cultural endèmic i amb l’entorn natural.
 
Als camps de treball els joves realitzen una activitat de millora de l’entorn natural i sociocultural. Conviuen amb altres joves, es fomenta l’esperit altruista i es desenvolupa la responsabilitat i l’autonomia mitjançant la realització d’una tasca útil per a la comunitat.
 
Els nois i noies que hi participen adquireixen un ventall d’aprenentatges i habilitats que potencia el desenvolupament integral dels aspectes físics, afectius, socials i cognitius.
Recuperar una vila abandonada mitjançant camps de treball significa una oportunitat de transformació de la realitat gràcies a l’acció dels joves compromesos en la mateixa.
 

Requisits dels nuclis de vivendes:

 
Ha de ser un nucli totalment abandonat per a rehabilitar-lo i adaptar-lo a les necessitats pròpies del moviment escolta.
Ha de tenir terreny d’acampada i espai per habilitar unes instal·lacions mínimes per la higiene de les persones que participin en el camp de treball.
Ha de tenir suficient aigua durant tota la temporada d’any.
La viabilitat d’autonomia energètica per algun sistema alternatiu és altament recomanable.
Ha d’estar relativament aïllat de qualsevol altre nucli habitat per tal de no perjudicar i/o destorbar la vida de la població habitual de la zona.
Ha de ser possible l’accés rodat, valorant-se molt positivament el possible accés i aparcaments per a autobusos fins destí
Es tenen en compte també factors com la disponibilitat de transport públic fins a una zona propera i els recursos territorials d’interès cultural, social o natural que es puguin recuperar, potenciar o difondre.
 

Després de la reconstrucció:

 
Ha de ser un nucli gestionat per escoltes i guies amb l’esperit de compromís i servei a la comunitat que té el moviment escolta arreu del món.
Aquest compromís s’ha de traduir en accions que beneficiïn a la comunitat i que fomentin la participació i la implicació amb la resta de la societat.
 
Aquesta iniciativa escolta es planteja com un repte de servei i compromís amb la societat, com un gran projecte de construir un nucli de serveis i de difusió de l’educació, la participació i la implicació amb l’entorn natural i social.
 
Les activitats que es duran a terme poden ser camps de treball, formacions, campaments i activitats d’aprenentatge i servei. La Vila Escolta s’ha de convertir en exemple del mètode pedagògic de Minyons Escoltes i Guies i centre d’expansió d’aprenentatge i servei.