Què fem? / Àmbit Social / 2on Congrès Taula Sector Social

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 26 organitzacions de segon nivell (federacions) en formen part, representant a més de 3.000 entitats no lucratives que actuen en el camp social.
 
 La missió de la Taula és incidir en les polítiques socials de Catalunya per millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i aconseguir la seva plena inclusió social. Lluita també per vertebrar i enfortir el propi Tercer Sector Social, consolidant les entitats i aconseguint el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i de la societat catalana.
 
Componen la Taula entitats que realitzen programes de sensibilització, de prevenció, assistencials, de foment del voluntariat i la participació ciutadana, així com en l’àmbit de la recerca i el reforçament del tercer sector.
Les seves actuacions van dirigides a la infància, la família, joves, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, immigrants, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i d’altres en situació de marginació...
 

1r Congrés del Tercer Sector Social

 
Va tenir lloc els dies 23 i 24 de març de 2007 a La Farga de l’Hospitalet per iniciativa de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb la voluntat d’esdevenir un moment clau per debatre i aprofundir en els reptes principals de la millora del Tercer Sector Social.
 
Es va crear un espai de debat i d’intercanvi, un lloc de coneixement i projecció, de creació de contingut i de sensibilització cap a les persones i els col·lectius més dèbils.
 
El Congrés va ser un moment per compartir les nostres experiències, per intercanviar i aprendre els uns dels altres. Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya va participar-hi presentant el seu projecte “El Cau de tots: a Minyons transformem”, d’actuació i transformació social.
 

2n Congrés del Tercer Sector Social

 
El 26 i 27 de març de 2009, amb l’objectiu de propiciar una reflexió col·lectiva sobre els valors, els reptes i les oportunitats del tercer sector social català, “Un sector al servei de les persones”.
 
Aquest 2n Congrés és un pas més per donar visibilitat al sector i per proporcionar-li un espai d’intercanvi, de coneixement, de projecció, de reflexió i de sensibilització. En temps de crisi, volem reclamar més i millors polítiques socials públiques, i transmetre a la societat els objectius i les aspiracions del tercer sector en favor d’una Catalunya més inclusiva, participativa i cohesionada.
 
En aquesta segona edició del Congrés de la Taula del Sector Social, la Fundació Josep Sans juntament amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya presenta el seu projecte “Campaments i més”, on es detalla l’abast de terrenys i la vesant pedagògica de l’educació medi ambiental, com a clau d’èxit del mateix.