XarxaMEG / Antics

Els Antics Escoltes i Guies és un grup de persones que, en un moment o altre, han estat actives en l’escoltisme o en el guiatge, ja sigui com a nois i noies de les unitats, ja com a caps i responsables o com a pares i mares...

Persones agraïdes a l’escoltisme i al guiatge per tot el que n’han rebut. Persones que els agrada trobar-se de tant en tant per reviure, com a adults, l’esperit escolta i guia, fomentant lligams d’amistat i ajut...

Ajuden a que el moviment escolta i guia continuï endavant al nostre país en el seu propòsit de formar ciutadans responsables i cristians compromesos...

Des del mes de febrer de l’any 2006, el que fins aleshores era l’Associació d’Antics i Amics de MEG (ADAIA), es va constituir com a assemblea de col·laboradors de la Fundació Josep Sans, amb el nom d’Antics Escoltes i Guies. D’aquesta manera, es concentren esforços en una mateixa direcció: donar suport a l’educació dels nois i noies per mitjà de l’escoltisme i el guiatge.

En virtut d’aquest acord, la Fundació ha assumit com a pròpies les activitats que fins ara duia a terme l’associació d’Antics Escoltes i Guies, tant de suport a MEG com de dinamització interna dels seus associats, les quals són impulsades per un Equip Coordinador, format per membres de la Junta Directiva.

Projectes i activitats

Actualment, el grup d’Antics Escoltes i Guies té previst dur a terme els projectes següents:

  • Operació Aiguabarreig
  • Descobertes del territori
  • Suport a la recepció de la Llum de la Pau
  • Ofertes de serveis voluntaris dels socis i sòcies als Agrupaments
  • Col·laboració en el Concert del Centenari
  • Projecte Escolta i Canta

Operació Aiguabarreig