Sobre Nosaltres / Què fem? / Àmbit econòmic

La Fundació Josep Sans articula el seu suport a l'escoltisme i el guiatge en tres àmbits:

Àmbit econòmic

Pla de Patrimonialització

Per tal de donar suport a les activitats i a l’organització d’aquestes, la Fundació Josep Sans disposa d’un Pla de Patrimonialització consistent en reforçar els actius de la mateixa Fundació i de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Entre aquests béns destaquen els terrenys d’acampada, centres escoltes i locals d’agrupaments i demarcacions.

Pla d’Esponsoritzacions

La Fundació desenvolupa un Pla d’Esponsoritzacions, el qual, a més de centrar-se en la col·laboració patrimonial, finança els projectes realitzats pels escoltes i les guies per tal d’extendre’n la seva acció i difusió.

Autofinançament i serveis

Atès que el funcionament del Moviment escolta i guia no pot quedar a mercè de fons externs, la FJS realitza diversos serveis coherents amb la seva naturalesa i d’acord amb el plantejament de l’escoltisme i el guiatge de MEG, que generen un autofinançament.

Vincles amb el territori

D’acord amb aquests objectius, la FJS porta a terme una política de lligams i relacions institucionals amb entitats i col·lectius del territori vinculats al Moviment escolta i guia, per donar sortida a les necessitats dels agrupaments i demarcacions, així com aprofitar les oportunitats que els puguin sorgir, per tal de millorar les seves activitats i infraestructures.